Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Jong Holland Football Academy powered by Fundament
Aanmelden Vrijwilliger
HEB JE HET FORMULIER VRIJWILLIGER BIJ JONG HOLLAND AL INGEVULD?
Invullen kan nu ook on line, om het nog makkelijker te maken.

Wat kan Jong Holland voor jou doen en wat kan jij voor Jong Holland doen.
Klik hier en help mee aan een levende vereniging, aan een leuke sfeer en aan nog meer voetbalpassie.
Kunnen we op je rekenen? Alvast bedankt!

Retouradres is anjo.douma@csvjongholland.nl
Het formulier afleveren in de kantine mag ook.
Na opgave komt er een pitch (in mei) waarin we jouw wens matchen met de betreffende coördinator.
 
csv Jong Holland
Gemeentelijk Sportpark
Koning Willem-Alexanderlaan 5 
1815 LV Alkmaar
072-5111449

Postadres:
secretariaat csv Jong Holland
Keerkring 72
1705 ST Heerhugowaard

Factuur adres:
penningmeester csv Jong Holland
p/a Kamerlingh Onnesstraat 14-F
1821 BP Alkmaar
 
Zoeken
INDRINGENDE LEDENBIJEENKOMST ZATERDAG 7 JANUARI JL.
13 Jan 19:00
Toegevoegd door: John Nagtzaam


Het bestuur van Jong Holland wenst alle leden, vrijwilligers en ouders een gezond, sportief en succesrijk 2017.
Jong Holland groeit onstuimig. Daar werken we allemaal aan mee. Nieuwe leden worden in grote getale aangemeld. De club  loopt tegen de groei aan en daar zouden we ons allemaal verantwoordelijk voor moeten voelen. Dat hoort bij massaal aanmelden. In een vereniging ben je immers niet alleen consument.
Kortom om Jong Holland te helpen de groei aan te kunnen en het succes te continueren hebben we veel meer handjes nodig. Meehelpen dus omdat we tegen knelpunten aanlopen die het succes van met name de jeugdopleiding belemmeren. Vanwege deze situatie heeft het bestuur de leden opgeroepen om op deze ledenbijeenkomst mee te praten om de knelpunten aan te pakken .
Het gaat dus om de inzet van meer vrijwilligers op een aantal terreinen. In een levendige bijeenkomst zijn niet alleen plannen gemaakt, maar is er ook concreet over haalbaarheid gepraat, compleet met uitvoeringsplan. Alle werkgroepen slaagden daar in.
Wat gaat er gebeuren:
 1. Ieder lid zal worden gevraagd wat men voor Jong Holland zou kunnen betekenen en welke kwaliteiten/achtergrond men heeft. Je zult daar binnenkort mee worden geconfronteerd.
 2. Suggesties en ideeën om zaken te verbeteren, maar zal alleen door het bestuur worden gehonoreerd, als er een plan is van mensen die dit mee uitvoeren. Kortom zelf verantwoordelijkheid nemen. Bestuursleden kunnen dit alleen niet aan.
De knelpunten
Onderdeel vrijwilligers
-        Grootste probleem is het oppikken van signalen van ouders en leden om bv het selectiebeleid en teamindeling  te verbeteren.  Horen wat er in de club speelt. We kunnen dan  de technische staf beter informeren, ouderavonden beleggen. Daarvoor is de functie van leeftijdscoördinators ooit bedacht. Deze functie zal worden herzien en behapbaar worden gemaakt. Er worden dringend mensen gevraagd die de signalen langs de lijn oppakken  en dat communiceren.
-        We zullen de introductie van nieuwe leden verbeteren. Informeren over hoe alles bij Jong Holland gaat en vragen om hulp.  Daarvoor komt een flyer waarin staat wat de kernkwaliteiten van Jong Holland zijn en wat Jong Holland echt onderscheid van andere clubs.
-        Een aantal mensen vormen een start up, werken het plan uit en zullen zoveel mogelijk leden gaan benaderen.
Naast de aan dacht voor ledenzaken zal vooral worden gevraagd naar mensen die willen meehelpen als:
 1. Gastheer/vrouw in het clubhuis. Een goede ontvangst, ook op trainingsmiddagen  en –avonden. U hoeft echt niet in de kou te staan.
 2. Ondernemende mensen. Organiseren van events, activiteiten e.d. waarmee de club wat geld kan verdienen, zodat we contributies beperkt kunnen houden. In de wijk Alkmaar Zuid moeten er voldoende kwaliteiten aanwezig zijn .
 3. Commerciële mensen, ondernemers, die hun netwerk onder het plaatselijke bedrijfsleven kunnen aanspreken om hun naam aan activiteiten van Jong Holland te verbinden.
 4. Onderhoud en schoonmaak . Kleedkamers en omliggend terrein moet vrij zijn van vuil of zwerfaval. Op maandag- en vrijdagmiddag zijn daar enkele mensen voor nodig. Het gaat om enkele uren werk en iedereen treft weer een schone kleedkamer.
 5. EHBO-ers bij toernooien (verplicht), scheidsrechters.
 6. Bestaande vrijwilligers, trainers, begeleiders worden gevraagd mee te werken aan de invulling van de web site (uitslagen, tussenstanden, ledeninformatie e.d)
Onderdeel commerciële zaken
-        Onderzocht wordt de optie van een Jong Holland Pas, waarbij de sponsoren kunnen bijhouden wie er bij hen koopt en daarvoor Jong Holland een korting bieden of aan een initiatief hun naam kunnen verbieden. We geven dus iets terug. Dit idee wordt uitgewerkt.
-        Er worden  meer  evenementen georganiseerd. Daarmee kan direct geld worden verdiend. Suggesties: toernooien,veiling, feestavond, dartstoernooi, date avond e.d.
-        Een aantal mensen willen dit van de grond helpen, samen met de sponsorcommissie.
Onderdeel voetbaltechnische zaken
-        De KNVB introduceert binnenkort competities met nieuwe spelvormen in kleinere teams. Dat betekent dat er meer begeleiders, meer materialen, meer ballen, meer velden  nodig zijn.
-        Kunnen we de opzet van 2x per week trainen, 1x een wedstrijd en 1x Football Academy handhaven. Zijn daarvoor voldoende mensen en voldoende financiële middelen. Willen  alle leden  wel zoveel faciliteiten hebben, moeten we  niet differentiëren in hoogte van contributiebedragen, of moeten we ons juist zakelijker opstellen. Je betaalt wat je afneemt?
-        Ook voetbaltechnische zaken wijst op de grote knelpunten door de afwezigheid van voldoende aandacht voor ledenzaken en leeftijdscoördinatoren.
Onderdeel onderhoud
-        We zullen specifieke bedrijven vragen voor sponsoring van specifiek groot onderhoud
-        Aan het schoonmaken wordt speciaal aandacht besteed. Hiervoor zijn geen vrijwilligers. De onderhoudsmensen kunnen dat er niet bij hebben. Ze hebben dit altijd wel gedaan, maar zijn gestopt vanwege te grote vervuiling. Wil iedereen graag meer letten op het schoon achterlaten  van de kleedkamer. Wij zien als laatste redmiddel het inhuren van een schoonmaakbedrijf, maar dat betekent al snel  een specifieke contributieverhoging  van         € 3,00 per lid.
-        Het is belangrijk met elkaar een aantal irritaties op te lossen:
 1. Geen bier in de kleedkamers als de kantine open is. Dit besluit geldt al vijf jaar, maar wordt te vaak genegeerd. Ruim in voorkomende gevallen na afloop de bierflessen weer op.
 2. Trainers: Doe het licht uit als je klaar bent met de training. Zet de doelen vast, zodat ongenode bezoekers hier niet mee kunnen slepen. Het kost ons duizenden Euro’s per jaar. Controleer ook even de kleedkamers na afloop op schoon achterlaten.
 3. Trainers en aanvoerders: Alleen de eerste helft van het seizoen zijn we al weer 40 ballen kwijt. Ga gedisciplineerd om met het materiaal van de club. Zet het in je systeem.
Het lastige hierbij is dat we nooit weten wie deze zaken veroorzaakt. We worden er achteraf mee geconfronteerd.  Helaas spreken we ook hiermee veel leden aan die wel netjes met de spullen en de gebouwen omgaan. Maar als we hier collectief scherper op zijn  heeft dit een positieve invloed op de bestaande vrijwilligers en bespaart dit ons onnodige uitgaven.
Samenvatting
Er is voldoende basis en enthousiasme in de club om de knelpunten aan te pakken. Er zijn voldoende leden die kwaliteit hebben om iets voor de club te doen. Er is nu nog de fase van start up.  De vrijwilligerswerving en het draagvlak voor Jong Holland wordt sterk geactiveerd. Meer hulp is nodig om de kwaliteit te handhaven. We vragen met name rond schoonmaak en materiaalbeheer meer discipline en verantwoordelijkheidsgevoel om onze sterke groei aan te kunnen. We zijn namelijk allemaal een beetje trots op zo’n mooie club.
Een indringende, maar positieve bijeenkomst dus  jl. 7 januari.
En reken er op “JONG HOLLAND KOMT NAAR JE TOE”.

Alkmaar, 7 januari 2017
Bestuur en deelnemers ledenbijeenkomst Jong Holland

 

2017-01-13 19:07:48
 

Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Peter Veen 52
Omar El Tohamy 10
Morgen jarig:
Bjorn Blankendaal 13