Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Jong Holland Football Academy powered by Fundament
csv Jong Holland
Gemeentelijk Sportpark
Koning Willem-Alexanderlaan 5 
1815 LV Alkmaar
072-5111449

Postadres:
secretariaat csv Jong Holland
Keerkring 72
1705 ST Heerhugowaard

Factuur adres:
penningmeester csv Jong Holland
p/a Kamerlingh Onnesstraat 14-F
1821 BP Alkmaar
 
Zoeken
'Masterplan Voetbal Alkmaar' (fusies of verplaatsingen?)
27 Juli 13:00
Toegevoegd door: Anjo Douma


In de Alkmaarsche Courant van woensdag 26 juli is er een uitgebreid artikel verschenen over het opstellen van een zogeheten "Masterplan voetbal". Dit initiatief vanuit wethouder Sport, Dhr. Dijkman, is mede ontstaan na vele gesprekken met de diverse voetbalbesturen onderling en de gemeente Alkmaar.

In het masterplan voetbal moet een visie komen op de toekomst van het voetbal. Het gaat bv over de gewenste schaalgrootte van een vereniging ivm gebruik van accommodaties, de kosten van trainers, betaalde of onbetaalde vrijwilligers, willen we recreatief of prestatief voetballen en hoe verhoudt zich dat tot elkaar, welke voetbalkwaliteit streven we na. Hoe gaan we om met meisjes/vrouwenvoetbal. De voorzitters van de Alkmaarse voetbalverenigingen  praten hier al geruime tijd met elkaar over. Éen conclusie delen we allemaal, met uitzondering van AFC ’34 (louter prestatief) zijn wij allemaal wijkgebonden voetbalverenigingen en dat wil zeggen dat onze leden uit de eigen wijk en niet uit andere wijken komen.

Wel een feit is dat wij als voetbalclubs  nu echt een plan moeten gaan maken voor de toekomst. Er zijn clubs die te groot worden, clubs die kleiner worden, clubs met bijna geen bestuur of zwaar tekort aan andere vrijwilligers. Ook zijn er clubs met verouderde complexen of die een tekort aan speelvelden kennen, terwijl een andere club ruimte heeft voor meer teams. Kortom te klein worden is niet goed, maar ook te groot worden kan veel problemen opleveren en welke keuzes maak je hierin om op een goede manier het voetbal veilig te stellen voor de toekomst, met daarbij de eigen clubbelangen niet uit het oog te verliezen.

Het bestuur van Jong Holland, heeft het gemeentebestuur te kennen gegeven dat onze club veel tekort capaciteit heeft en dat er actie ondernomen moet worden om het voetbal in Alkmaar klaar te maken voor de toekomst. Jong Holland is ook zeer actief betrokken bij alle gesprekken. Wat het bestuur betreft is de locatie van ons complex in de Alkmaarderhout, midden in de wijk. Het biedt ruimte voor de toekomst, tenminste als de Drafbaan verplaatst kan worden. Andere locaties met een veldbehoefte voor een grotere vereniging zijn er in Alkmaar niet. Wel hebben we al een keer aangegeven open te willen staan voor nieuwe ontwikkelingen. 

Alle gesprekken zijn tot dusver nog in een verkennende fase geweest en er is totaal niks besloten over samenwerkingen, fusies of verhuizingen. Ook wat de krant schrijft dat het zeker is dat er 4 complexen overblijven is nog maar de vraag. Na de zomervakanties zullen de besturen de gesprekken hervatten en wordt er een start met de gemeente gemaakt over het maken van dit "Masterplan Voetbal".

Het bestuur van Jong Holland doet niets zonder de leden te hebben geraadpleegd als het zover mocht komen als er iets besloten zou moeten worden. Zodra er meer inhoudelijk iets te vertellen is dan zullen wij ook informatiebijeenkomst(en) gaan organiseren om iedereen op een goede manier te informeren of om de meningen te polsen.

Als je toch eerder een vraag hebt of je wil iets meer weten, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Bestuur Jong Holland

2017-07-27 13:03:55
 

Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Gerard Plijter 68
Jelmer van Rossum 21
Britt Honig 16
Alexander van Wonderen 12
Mohaimen Rubal 10
Levi van Oijen 9
Morgen jarig:
Gerard Hes 80
Jerry Tanakah 43
Lisa van Weelij 25
Kas Thoes 13
Eerstvolgende wedstrijd
Zaterdag
26 Augustus 2017
Hollandia T.
-
Jong Holland 1
19:00