Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Jong Holland Football Academy powered by Fundament
csv Jong Holland
Gemeentelijk Sportpark
Koning Willem-Alexanderlaan 5 
1815 LV Alkmaar
072-5111449

Postadres:
secretariaat csv Jong Holland
Keerkring 72
1705 ST Heerhugowaard

Factuur adres:
penningmeester csv Jong Holland
p/a Kamerlingh Onnesstraat 14-F
1821 BP Alkmaar
 
Zoeken
Contributie
De contributie van de vereniging wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De contributiebedragen worden jaarlijks met tenminste de dan geldende prijsindexatie verhoogd.

Leden die niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, zijn uitgesloten van alle clubactiviteiten. Bij overschrijving naar een andere vereniging zal alsnog de verschuldigde contributie worden geïnd voordat medewerking aan de overschrijving wordt verleend.
De contributie wordt in termijnen van de rekening afgeschreven. Het rekeningnummer van Jong Holland is NL63RABO0376437200. Betaling kan alleen per automatische incasso. Betaalt u toch per acceptgiro of na verzenden van de factuur, dan brengen wij €10 aan kosten in rekening.

Voor vragen over de contributiebetaling kunt u op donderdagavond tussen 19 en 21 uur bellen met Wijnand Dekker, tel. 072-5129350.

Voor het seizoen 2017 / 2018 gelden de volgende contributiebedragen:
Veldvoetbal   selectie (*) kledingbijdrage 
Senioren 205,48 255,48 10,00
O19/O18/A-junioren 175,25 210,25 10,00
O17/O16/B-junioren 158,66 188,66 10,00
O15 - O12 (C en D) 153,00 183,00 10,00
O11 - O08 (E en F) 142,80 172.80 10,00
O07/O06 (Mini) 132,60 - 10,00
35+ vrijdagavond 102,51 - 10,00
Reservelid/trainend lid 104,04 - -
Niet spelend lid 45,00
Donateur (minimaal) 25,00

Bovenstaande contributiebedragen in euro's zijn inclusief: 
(*) Voor selectiespelers bij veldvoetbal geldt een selectie-bijdrage. Voor het seizoen 2017-2018 is die vastgesteld op € 35,00 voor de senioren en A-selectie en €30 voor de overige selectieteams.
(*) Voor selectiespelers bij veldvoetbal senioren geldt tevens een verplichte was-bijdrage. Voor het seizoen 2017-2018 is die vastgesteld op € 15,00.

AlkmaarPas
De gemeente Alkmaar kent een regeling voor huishoudens met een klein inkomen: de Alkmaar Pas.
Vanaf 2009 stelt de gemeente Alkmaar  onder de naam “Kinderen doen mee” geld beschikbaar voor een grote groep kinderen van 4 t/m 17 jaar ten behoeve van het betalen van contributie van b.v. een sportvereniging of een toneelvereniging.

Wie komt voor de Alkmaarpas in aanmerking?
De AlkmaarPas is bestemd voor kinderen waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Elk kind dat daarvoor in aanmerking komt, krijgt  € 100,-- aan vouchers met daarop zijn of haar naam. Ruim 80% van de doelgroep is bekend bij de gemeente Alkmaar en krijgt derhalve automatisch de vouchers toegestuurd. Is dit niet het geval en valt u wel binnen de doelgroep, dan kunt via de gemeente Alkmaar de pas aanvragen.

Hoe is verder de procedure bij Jong Holland?
Na ontvangst van de vouchers van de Gemeente Alkmaar kunt u deze tot het contributiebedrag inleveren bij Jong Holland, contact persoon: penningmeester.
Jong Holland zal de vouchers dan bij de Gemeente Alkmaar declareren en u bent geen contributie meer verschuldigd.
Indien het contributiebedrag hoger is dan de ingeleverde vouchers, zal het verschil door u zelf moeten worden betaald. Wanneer u de contributie al heeft betaald, kunt de vouchers inleveren bij Jong Holland, die ervoor zal zorgen dat de Gemeente Alkmaar het door u betaalde bedrag rechtstreeks aan u zal vergoeden.
Voor meer informatie kunt terecht op de website www.alkmaarpas.nl

 
 

Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Megan Crombeen 15
Ben Vlaar 8
Morgen jarig:
Stan Dehe 10
Eerstvolgende wedstrijd
Zaterdag
30 September 2017
Jong Holland 1
-
EDO hfc 1
15:00