Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Jong Holland Football Academy powered by Fundament
csv Jong Holland
Gemeentelijk Sportpark
Koning Willem-Alexanderlaan 5 
1815 LV Alkmaar
072-5111449

Postadres:
secretariaat csv Jong Holland
Keerkring 72
1705 ST Heerhugowaard

Factuur adres:
penningmeester csv Jong Holland
p/a Kamerlingh Onnesstraat 14-F
1821 BP Alkmaar
 
Zoeken
Website reglement
Doelstelling
 • De Jong Holland website is primair bedoeld als communicatie- en hulpmiddel voor leden, donateurs en andere belangstellenden en ter ondersteuning van verenigingswerkzaamheden.
 • De Jong Holland website en de Jong Holland nieuwsbrief vervangen tezamen het 'clubblad' zoals genoemd in de statuten van de vereniging (art 17.4.b)
Organisatorische opzet
 • De website van csv Jong Holland wordt beheerd door een website-team
 • Over de instelling, wijziging en opheffing van het website-team en het opstellen van het Website Reglement beslist het bestuur. 
 • Het website-team bestaat uit meerdere leden, waaronder 1 website-beheerder. Het team zorgt voor het actueel houden van de website 
 • Het website-team bewaakt de inhoudelijke kwaliteit en de samenhang van de op de website aangeboden informatie
Verantwoordelijkheid
 • Het website-team ziet erop toe dat de informatie op de website in overeenstemming is met de geschreven en ongeschreven beleidslijnen van het bestuur van csv Jong Holland en ook overeenstemt met de geldende wet- en regelgeving.
Besluitvorming
 • Beslissingen t.a.v. nieuw toe te voegen schermen, actualiseringen en/of verbeteringen van bestaande schermen worden door het website-team genomen
 • Wensen van het bestuur, voorzitters van afdelingen en commissies worden in het website-team besproken
 • Het website-team beslist over de plaatsing van artikelen, foto’s etc. alsmede de plaatsing van links met andere websites. Hierbij zijn uitgesloten artikelen, foto’s en links, waarbij sprake is van: het beledigen van personen en/of organisaties, het vloeken en/of gebruiken van schuttingtaal, racistische en/of seksuele opmerkingen, pornografisch dan wel seksueel getint materiaal (foto’s) alsmede links naar dergelijke websites
 • Het website-team heeft te allen tijde het recht berichten, afbeeldingen en links te veranderen, te verplaatsen of te verwijderen
 • Schermen die niet langer actueel zijn en waarvan geen actualisering te verwachten valt, worden door het team zo snel mogelijk van de website verwijderd.
Slotbepaling
 • In zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, na het website-team gehoord te hebben.
 

Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Megan Crombeen 15
Ben Vlaar 8
Morgen jarig:
Stan Dehe 10
Eerstvolgende wedstrijd
Zaterdag
30 September 2017
Jong Holland 1
-
EDO hfc 1
15:00